Top 3 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 sau 13 năm

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Ảnh: MU, NSCC.
Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Ảnh: MU, NSCC.
Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Ảnh: MU, NSCC.
Lên top