Tổng cục Thể dục Thể thao vào cuộc nghi vấn trao nhầm giải

Các vũ công nhí tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8.
Các vũ công nhí tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8.
Các vũ công nhí tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8.
Lên top