Tổng cục Du lịch thu hồi văn bản, kiểm điểm các cá nhân vụ "xin" vé máy bay

Bộ VHTTDL gặp gỡ báo chí sáng 4.6. Ảnh: Thanh Hương
Bộ VHTTDL gặp gỡ báo chí sáng 4.6. Ảnh: Thanh Hương
Bộ VHTTDL gặp gỡ báo chí sáng 4.6. Ảnh: Thanh Hương
Lên top