Tổng cục Du lịch nêu ý kiến về thủ tục nhận gói hỗ trợ của hướng dẫn viên

Tổng cục Du lịch giải đáp về thủ tục nhận gói hỗ trợ của hướng dẫn viên. Ảnh: LĐ
Tổng cục Du lịch giải đáp về thủ tục nhận gói hỗ trợ của hướng dẫn viên. Ảnh: LĐ
Tổng cục Du lịch giải đáp về thủ tục nhận gói hỗ trợ của hướng dẫn viên. Ảnh: LĐ
Lên top