Tổng cục du lịch khuyến cáo các tỉnh không lơ là phòng chống dịch COVID-19

Tổng cục Du lịch ra văn bản khuyến cáo các tỉnh/ địa phương thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TAN.
Tổng cục Du lịch ra văn bản khuyến cáo các tỉnh/ địa phương thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TAN.
Tổng cục Du lịch ra văn bản khuyến cáo các tỉnh/ địa phương thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TAN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top