Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tom Hanks - Clint Eastwood đua giành Oscar với "Cơ trưởng Sully"