Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Tối nay 25.11, nhóm “K-Tigers” biểu diễn tại Việt Nam