Tóc Tiên và nghệ sĩ có duyên ngành Y: Người là bác sĩ, người đạt loại giỏi

Loạt nghệ sĩ có duyên với ngành Y. Ảnh: NSCC.
Loạt nghệ sĩ có duyên với ngành Y. Ảnh: NSCC.
Loạt nghệ sĩ có duyên với ngành Y. Ảnh: NSCC.
Lên top