Tóc Tiên giành chiến thắng, Pha Lê bị loại trong liveshow 4 chương trình The Remix