Tổ quốc trong tim - Hát yêu Tổ quốc khi mặt trời lên!

Chương trình "Tổ quốc trong tim" đến với nhiều em nhỏ vùng cao. Ảnh; VTV.
Chương trình "Tổ quốc trong tim" đến với nhiều em nhỏ vùng cao. Ảnh; VTV.
Chương trình "Tổ quốc trong tim" đến với nhiều em nhỏ vùng cao. Ảnh; VTV.
Lên top