Tình trạng sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung sau khi nhiễm COVID-19

Ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19. Ảnh: CTCC.
Ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19. Ảnh: CTCC.
Ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19. Ảnh: CTCC.
Lên top