Tinh thần khởi nghiệp, nên bắt đầu từ ngành du lịch?