Tình nghệ sĩ: Sao góp tiền tỉ giúp diễn viên Thương Tín, Hoàng Lan, Mạc Can

Các nghệ sĩ nhận được quyên góp. Ảnh: NSCC.
Các nghệ sĩ nhận được quyên góp. Ảnh: NSCC.
Các nghệ sĩ nhận được quyên góp. Ảnh: NSCC.
Lên top