“Tinh hoa Bắc Bộ” đoạt giải vàng Châu Á -Thái Bình Dương

Hình ảnh trong vở sân khấu thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ.
Hình ảnh trong vở sân khấu thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ.