Tình chị em Thương - Đạo ở "Thương con cá rô đồng": 1 bữa cá kho nghẹn ngào

Bữa ăn gây xúc động trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: NSX
Bữa ăn gây xúc động trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: NSX
Bữa ăn gây xúc động trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: NSX
Lên top