Tin văn hoá trong tuần: Tuần lễ Ẩm thực Italy được tổ chức tại Việt Nam

Tuần lễ Ẩm thực Italy được tổ chức tại Việt Nam là một trong những sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần. Ảnh: T. L
Tuần lễ Ẩm thực Italy được tổ chức tại Việt Nam là một trong những sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần. Ảnh: T. L
Tuần lễ Ẩm thực Italy được tổ chức tại Việt Nam là một trong những sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần. Ảnh: T. L
Lên top