Tin văn hoá trong tuần: Nhiều hoạt động đặc sắc trong Ngày hội Sách 2021

Nhiều hoạt động Ngày Hội sách 2021 được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: BTC
Nhiều hoạt động Ngày Hội sách 2021 được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: BTC
Nhiều hoạt động Ngày Hội sách 2021 được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: BTC
Lên top