Tin văn hoá trong tuần: Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm bất ngờ qua đời ở tuổi 69

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột ra đi ở tuổi 69. Ảnh: LĐ
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột ra đi ở tuổi 69. Ảnh: LĐ
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột ra đi ở tuổi 69. Ảnh: LĐ
Lên top