Tin văn hóa trong tuần: Nghệ sĩ 2 miền Nam – Bắc tham gia hòa nhạc online

Nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân tổ chức chương trình hoà nhạc trực tuyến. Ảnh: NVCC
Nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân tổ chức chương trình hoà nhạc trực tuyến. Ảnh: NVCC
Nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân tổ chức chương trình hoà nhạc trực tuyến. Ảnh: NVCC
Lên top