Tin văn hoá trong tuần: Liên hoan Cải lương toàn quốc chính thức dời lịch

Liên hoan Cải lương sẽ được tổ chức vào tháng 11.2022. Ảnh: LĐ
Liên hoan Cải lương sẽ được tổ chức vào tháng 11.2022. Ảnh: LĐ
Liên hoan Cải lương sẽ được tổ chức vào tháng 11.2022. Ảnh: LĐ
Lên top