Tin văn hoá trong tuần: “Làm vua”đoạt HCV Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021

Vở “Làm vua” của đạo diễn Lê Quý Dương xuất sắc đoạt HCV tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Ảnh: NVCC
Vở “Làm vua” của đạo diễn Lê Quý Dương xuất sắc đoạt HCV tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Ảnh: NVCC
Vở “Làm vua” của đạo diễn Lê Quý Dương xuất sắc đoạt HCV tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Ảnh: NVCC
Lên top