Tìm thấy dấu tích nền móng Hải Vân Quan thời Nguyễn

Kết quả thám sát và khai quật đã xuất lộ hoàn toàn các dấu tích nền móng kiến trúc còn lại của di tích Hải Vân Quan thời Nguyễn. Ảnh: H.V.M
Kết quả thám sát và khai quật đã xuất lộ hoàn toàn các dấu tích nền móng kiến trúc còn lại của di tích Hải Vân Quan thời Nguyễn. Ảnh: H.V.M
Kết quả thám sát và khai quật đã xuất lộ hoàn toàn các dấu tích nền móng kiến trúc còn lại của di tích Hải Vân Quan thời Nguyễn. Ảnh: H.V.M

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top