Tìm mọi cách ngăn đà sụt giảm lượng độc giả

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi (trái) cùng nhà văn Chu Sơn Pha trong lễ ra mắt sách tại TP.Nam Ninh (Trung Quốc) tháng 5.2019. ảnh do nhân vật cung cấp
Dịch giả Nguyễn Lệ Chi (trái) cùng nhà văn Chu Sơn Pha trong lễ ra mắt sách tại TP.Nam Ninh (Trung Quốc) tháng 5.2019. ảnh do nhân vật cung cấp
Dịch giả Nguyễn Lệ Chi (trái) cùng nhà văn Chu Sơn Pha trong lễ ra mắt sách tại TP.Nam Ninh (Trung Quốc) tháng 5.2019. ảnh do nhân vật cung cấp
Lên top