Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiểu thuyết “Những ngã tư và những cột đèn” được giới thiệu ra thị trường xuất bản thế giới