Tiêu Dao Tự - nơi tinh hoa làng nghề kết hợp với văn hóa tâm linh

Tính đến nay, chùa Tiêu Dao đã ghi nhận 78 pho tượng được “gốm sứ hóa” từ bàn tay của những nghệ nhân nổi tiếng nhất vùng. Ảnh: Huy Hoàng.
Tính đến nay, chùa Tiêu Dao đã ghi nhận 78 pho tượng được “gốm sứ hóa” từ bàn tay của những nghệ nhân nổi tiếng nhất vùng. Ảnh: Huy Hoàng.
Tính đến nay, chùa Tiêu Dao đã ghi nhận 78 pho tượng được “gốm sứ hóa” từ bàn tay của những nghệ nhân nổi tiếng nhất vùng. Ảnh: Huy Hoàng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top