Tiêu Chiến, Lý Hiện, Trương Triết Hạn: 3 sao nam sinh 1991 nổi tiếng muộn

Tiêu Chiến và các sao nam Hoa ngữ sinh năm 1991. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến và các sao nam Hoa ngữ sinh năm 1991. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến và các sao nam Hoa ngữ sinh năm 1991. Ảnh: Xinhua.
Lên top