Tiết lộ thông tin về họa sĩ Ngô Lực

Họa sĩ Ngô Lực trong một lần làm việc cùng diễn viên Vân Trang. Ảnh: Vnexpress
Họa sĩ Ngô Lực trong một lần làm việc cùng diễn viên Vân Trang. Ảnh: Vnexpress
Họa sĩ Ngô Lực trong một lần làm việc cùng diễn viên Vân Trang. Ảnh: Vnexpress
Lên top