Tiết lộ mới về chương trình Táo quân 2018

Tạo hình Cô Đẩu và Thiên Lôi trong Táo quân 2018. Ảnh: Dân Trí
Tạo hình Cô Đẩu và Thiên Lôi trong Táo quân 2018. Ảnh: Dân Trí
Tạo hình Cô Đẩu và Thiên Lôi trong Táo quân 2018. Ảnh: Dân Trí
Lên top