Tiếp tục kích cầu du lịch, triển khai ứng dụng du lịch an toàn

Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục kích cầu du lịch an toàn, triển khai ứng dụng du lịch an toàn. Ảnh: YD.
Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục kích cầu du lịch an toàn, triển khai ứng dụng du lịch an toàn. Ảnh: YD.
Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục kích cầu du lịch an toàn, triển khai ứng dụng du lịch an toàn. Ảnh: YD.
Lên top