Tiếp nối MC Phan Anh, Ngọc Trinh ủng hộ người dân miền Trung 150 triệu đồng