Tiền tỉ công đức tại Yên Tử được sử dụng như thế nào?

Yên Tử ngày nay là quần thể di tích và thắng cảnh thu hút hàng triệu lượt khách hàng năm.
Yên Tử ngày nay là quần thể di tích và thắng cảnh thu hút hàng triệu lượt khách hàng năm.
Yên Tử ngày nay là quần thể di tích và thắng cảnh thu hút hàng triệu lượt khách hàng năm.
Lên top