Tiến sĩ Nhật và mối lương duyên với Việt Nam

Tiến sĩ Ando tại đình Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: JICA
Tiến sĩ Ando tại đình Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: JICA
Tiến sĩ Ando tại đình Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: JICA
Lên top