'Tiến Đạt muốn làm giấy kết hôn chứ không đám cưới'