Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Tiệc yêu” cho các đôi tình nhân

"Suối tình yêu" - tác phẩm của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Mạnh Hùng
"Suối tình yêu" - tác phẩm của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Mạnh Hùng