Thy rơi vào thế khó trong chặng cuối "Hương vị tình thân"

Thy bị bà Sa thuyết phục trong tập mới "Hương vị tình thân". Ảnh: NSX.
Thy bị bà Sa thuyết phục trong tập mới "Hương vị tình thân". Ảnh: NSX.
Thy bị bà Sa thuyết phục trong tập mới "Hương vị tình thân". Ảnh: NSX.
Lên top