Thủy Tiên, Trấn Thành ủng hộ 350 triệu cho đồng bào miền Trung