Thủy Tiên - Công Vinh sao kê từ thiện hơn 177 tỉ đồng với 18.000 tờ A4

Vợ chồng Thủy Tiên công bố sao kê. Ảnh: NSCC.
Vợ chồng Thủy Tiên công bố sao kê. Ảnh: NSCC.
Vợ chồng Thủy Tiên công bố sao kê. Ảnh: NSCC.
Lên top