Thủy Tiên - Công Vinh: Chúng tôi sao kê để xem có 700 tỉ đồng như đồn đoán

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh. Ảnh: NSCC.
Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh. Ảnh: NSCC.
Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh. Ảnh: NSCC.
Lên top