"Thúy Kiều" Mỹ Duyên: Tôi thấy mình có lỗi với "chị Hoạn Thư"!

Mỹ Duyên - nữ chính đóng Thúy Kiều bản điện ảnh. Ảnh: ĐPCC.
Mỹ Duyên - nữ chính đóng Thúy Kiều bản điện ảnh. Ảnh: ĐPCC.
Mỹ Duyên - nữ chính đóng Thúy Kiều bản điện ảnh. Ảnh: ĐPCC.
Lên top