Thúy Diễm - Lương Thế Thành tung sao kê 3 tỉ đồng: Sẽ nộp khi có yêu cầu

Thúy Diễm và Lương Thế Thành tung sao kê từ thiện. Ảnh: NSCC
Thúy Diễm và Lương Thế Thành tung sao kê từ thiện. Ảnh: NSCC
Thúy Diễm và Lương Thế Thành tung sao kê từ thiện. Ảnh: NSCC
Lên top