Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

HUYÊN ĐỀ: CHIÊU TRÒ GÂY BÃO VÀ “VĂN HÓA... THẢM THƯƠNG” THỜI GAME SHOW

Thui chột văn hóa vì những trò bẩn (Kỳ 1)

“Nhờ” sự cố “hai nhà sư” hát bolero mà nhà sản xuất được nhiều người biết tới. Ảnh: T.L
“Nhờ” sự cố “hai nhà sư” hát bolero mà nhà sản xuất được nhiều người biết tới. Ảnh: T.L