Thực hư thông tin nghệ sĩ Lê Bình hôn mê sâu, bệnh nguy kịch

Các nghệ sĩ tới thăm và trao tiền quyên góp cho nghệ sĩ Lê Bình.
Các nghệ sĩ tới thăm và trao tiền quyên góp cho nghệ sĩ Lê Bình.
Các nghệ sĩ tới thăm và trao tiền quyên góp cho nghệ sĩ Lê Bình.
Lên top