Thực hiện chuyển đổi số trong ngành văn hoá - du lịch

Các đơn vị nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống gặp khó khăn trong công tác tuyển chọn, đào tạo nghệ sĩ kế cận. Ảnh: VNOB
Các đơn vị nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống gặp khó khăn trong công tác tuyển chọn, đào tạo nghệ sĩ kế cận. Ảnh: VNOB
Các đơn vị nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống gặp khó khăn trong công tác tuyển chọn, đào tạo nghệ sĩ kế cận. Ảnh: VNOB
Lên top