Thừa Thiên - Huế: Lễ Huý nhật vua Thiệu Trị tại chùa Diệu Đế

Đại diện hậu duệ hoàng gia đại bái. Ảnh: PV.
Đại diện hậu duệ hoàng gia đại bái. Ảnh: PV.
Đại diện hậu duệ hoàng gia đại bái. Ảnh: PV.
Lên top