Thủ tướng hỏi ngành VHTTDL: Làm thế nào để du khách tiêu tiền nhiều hơn?