Nghệ sĩ cello 9x Phan Đỗ Phúc:

Thử sức khi pha trộn nhạc cổ điển và nhạc Trịnh

Lên top