Thu Phương về nước làm live show kỷ niệm 25 năm ca hát