“Thư pháp Việt sáng tạo không ngừng…”

Họa sĩ Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh: Việt Văn
Họa sĩ Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh: Việt Văn
Họa sĩ Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh: Việt Văn
Lên top