Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thư khoan tiếng Sáo Đền

Các đội thi sáo diều của các tỉnh thành như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng... tập trung diều ở Sáo Đền tiến hành nghi lễ cầu phong.
Các đội thi sáo diều của các tỉnh thành như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng... tập trung diều ở Sáo Đền tiến hành nghi lễ cầu phong.
Các đội thi sáo diều của các tỉnh thành như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng... tập trung diều ở Sáo Đền tiến hành nghi lễ cầu phong.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top