Thu Hoài bức xúc khi bị nhầm là hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ 2 tỉ đồng

Hoa hậu Thu Hoài (bên trái) lên tiếng khi bị lấy hình ảnh của mình (bên phải) để minh họa cho người lấy trộm đồng hồ 2 tỉ đồng. Ảnh: NSCC.
Hoa hậu Thu Hoài (bên trái) lên tiếng khi bị lấy hình ảnh của mình (bên phải) để minh họa cho người lấy trộm đồng hồ 2 tỉ đồng. Ảnh: NSCC.
Hoa hậu Thu Hoài (bên trái) lên tiếng khi bị lấy hình ảnh của mình (bên phải) để minh họa cho người lấy trộm đồng hồ 2 tỉ đồng. Ảnh: NSCC.
Lên top